มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 4,000 ชิ้น พร้อมอุปกรณ์เครื่องใช้ สาธารณูปโภค ณ สำนักงานเขตวังทองหลาง

30 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. โครงการ "ครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี มีจิตอาสา แทนคุณแผ่นดิน" จัดกิจกรรมเพื่อปันสุขในโครงการ "ครอบครัวไทย สู้ภัยโควิด-19" โดย นายกมล ธนะนพวรรณ เลขาธิการ มูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก (ประเทศไทย) นำคณะเข้ามอบหน้ากากอนามัย จำนวน 4,000 ชิ้น พร้อมอุปกรณ์เครื่องใช้ สาธารณูปโภค ณ สำนักงานเขตวังทองหลาง เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์พักคอย ในการช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพื่อเป็นกำลังใจให้ประชาชนคนไทย ร่วมฝ่าฟันสถานการณ์วิกฤตนี้ไปด้วยกัน