Slider


นายแพทย์เล็ก ทวีเติมสกุล

Visitors

0 0 0 2 1 0
Users Today : 0
Users Yesterday : 3
Users This Month : 27
Users This Year : 209
Total views : 1730
Who's Online : 0

วีดีทัศน์แนะนำองค์กรมูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวฯ

วีดีโอรวมพลังครอบครัวไทย เพื่อสันติภาพ จ.ร้อยเอ็ด

งานฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ อ.ลอง จ.แพร่

กล่าวแสดงความยินดี โดย นายแพทย์วันชาติ ศุภจัตุรัส งานฉลองรับพรฯ

วีดีโอบรรยายครอบครัวคือโรงเรียนแห่งความรักและสันติภาพ

มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย)


สมาคมสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย)


มูลนิธิสหพันธ์เยาวชนและนักศึกษาเพื่อสันติภาพ