งานฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ ผ่านระบบออนไลน์ จังหวัดยะลา

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 มูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก ประเทศไทย สาขาจังหวัดยะลา ได้จัดกิจกรรมงานฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ ภายใต้โครงการครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี มีจิตอาสา แทนคุณแผ่นดิน เพื่อส่งเสริมคุณค่าของความรัก ความสามัคคี และความอบอุ่นของสถาบันครอบครัวและการแต่งงาน ณ ห้องประชุมปะการัง โรงแรมปาร์ควิวยะลา จังหวัดยะลา โดยรับสัญญาณการถ่ายทอดสดกิจกรรมผ่านระบบ Zoom online จากสำนักงานใหญ่มูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวฯ กรุงเทพมหานคร นำโดยคุณวิลลี่ คุณเบญจลักษณ์ ฮาโกปาอาส ผู้ประสานงานจังหวัดนราธิวาส และทีมงานมูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวฯ ภาคใต้ และภาคีเครือข่ายชายแดนภาคใต้ คุณซารีน่า บินยูโซ๊ะ นายกสมาพันธ์จังหวัดนราธิวาส คุณรอฮีม๊ะ มะลี นายกสตรีมุสลิมจังหวัดยะลา และคุณสุชาติ สถะบดี ประธานวิสาหกิจชุมชนบ้านชาสมุนไพรตำบลหน้าถ้ำ จังหวัดยะลา ให้เกียรติในการกล่าวเปิด มีผู้เข้าร่วมทั้งหมดจำนวน 14 คู่ และ เดี่ยว 2 คน รวมทั้งหมด 30 คน ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิม เป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันในสามจังหวัดชายแดนใต้ ภายใต้มาตรการป้องกันสถานการณ์โควิด-19 และได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากภาครัฐ สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ ภาคีเครือข่ายในพื้นที่ชายแดนใต้และเครือข่ายครอบครัวรับพรต้นแบบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้