งานฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ ผ่านระบบออนไลน์ จังหวัดระนอง

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 มูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก ประเทศไทย สาขาจังหวัดระนอง ได้จัดกิจกรรมงานฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ ภายใต้โครงการครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี มีจิตอาสา แทนคุณแผ่นดิน เพื่อส่งเสริมคุณค่าของความรัก ความสามัคคี และความอบอุ่นของสถาบันครอบครัวและการแต่งงาน ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชน อำเภอเมือง จังหวัดระนอง โดยรับสัญญาณการถ่ายทอดสดกิจกรรมผ่านระบบ Zoom online จากสำนักงานใหญ่มูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวฯ กรุงเทพมหานคร นำโดย คุณจุฑามาส พาโน ผู้ประสานงานจังหวัดระนอง และ คุณณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง ให้เกียรติในการกล่าวเปิด มีผู้เข้าร่วมทั้งหมดจำนวน 22 คน คิดเป็น 11 คู่ ภายใต้บรรยากาศที่ตื่นเต้นและมีความสุข เป็นบรรยากาศที่ใกล้ชิด อบอุ่น ภายใต้มาตรการป้องกันสถานการณ์โควิด-19 และได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากภาครัฐและเครือข่ายครอบครัวรับพรต้นแบบในพื้นที่