องค์กรเครือข่าย
 
 
 
 
 
 
 
 

การสัมมนาพิเศษ “ผู้นำและเจ้าของที่แท้จริงในการพัฒนาครอบครัวและชุมชนต้นแบบแห่งสันติภาพ”

ในวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2559 มูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก(ประเทศไทย) ได้จัดการสัมมนาพิเศษ “ผู้นำและเจ้าของที่แท้จริงในการพัฒนาครอบครัวและชุมชนต้นแบบแห่งสันติภาพ” ให้กับผู้แทนครอบครัวผู้นำชุมชน จำนวนผู้เข้ารวม 128 คนจาก 9 จังหวัด ณ โรงแรมธนินทร กรีนปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

 
พิธีกรในการสัมมนาพิเศษ นายกมล ธนะนพวรรณ
เลขาธิการมูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก (ประเทศไทย) 
นพ. เล็ก ทวีเติมสกุล
ประธานมูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก (ประเทศไทย)
ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วม  
 
ดร. โรเบิร์ต คิตเทิล ผู้อำนวยการการศึกษา สหพันธ์สันติภาพสากล ภูมิภาคเอเชีย
ให้การบรรยายในหัวข้อเรื่อง “ความจำเป็นของหลักการสันติภาพสากล และการนำไปสู่การปฏิบัติ”  
 
นายสมยศ เกษศรีสังข์ ผู้อำนวยการการศึกษา สหพันธ์ครอบครัวฯ ประเทศไทย
ให้การบรรยายในหัวข้อเรื่อง “หลักการแห่งการให้และการรับ และความมุ่งหมายของชีวิต”  
 
ผู้เข้าร่วมสัมมนาให้ความสนใจในการถาม-ตอบคำถามเกี่ยวกับเนื้อหาในระหว่างการบรรยาย 
 
การปาฐกถา “การนำหลักการสันติภาพและโครงการของสหพันธ์ครอบครัวฯ ประยุกต์ใช้ในการสร้างสันติภาพในชุมชน สังคม และประเทศชาติ”
โดย ดร. รณชิด พุทธลา นายอำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  
 
บรรยากาศช่วงพักก่อนเข้าสู่การบรรยาย การรำและการขับร้องจากผู้เข้าร่วมสัมมนา  
 

การปาฐกถา “การพัฒนาและตั้งรกรากอย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของครอบครัวและชุมชนต้นแบบแห่งสันติภาพ”
 โดย นพ.เล็ก ทวีเติมสกุล ประธานมูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความ สามัคคีและสันติภาพโลก (ประเทศไทย)

 
การแบ่งปันความรู้สึกจากผู้ร่วมสัมมนา
 
มอบใบประกาศนียบัตร
 
 
 
 
 
หน้าหลัก  |  เกี่ยวกับเรา  |  กิจกรรม  |  ติดต่อเรา