องค์กรเครือข่าย
 
 
 
 
 
 
 
 

สัมมนาโครงการ “PURE LOVE รักบริสุทธิ์ หยุดปัญหา พัฒนาสังคม” ณ สนามธันเดอร์คาสเซิลสเตเดียม (ไอ โมบายสเตเดียม) จังหวัดบุรีรัมย์

วันพฤหัสบดี ที่ 8 กันยายน 2559 กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล(ประเทศไทย) จัดสัมมนา PURE LOVE รักบริสุทธิ์ หยุดปัญหา พัฒนาสังคม ณ สนามธันเดอร์คาสเซิลสเตเดียม(ไอโมบายสเตเดียม ) จังหวัดบุรีรัมย์ วัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังความกตัญญูและความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ในเยาวชน ส่งเสริมคุณค่าครอบครัวที่อบอุ่นเข้มแข็ง โดยเตรียมคนหนุ่มสาวให้รักษาความบริสุทธิ์ก่อนแต่งงาน เพื่อลดปัญหาท้องในวัยเรียนและยาเสพติดของเยาวชนในปัจจุบัน สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงโดยเยาวชนรุ่นใหม่ ในการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านการพัฒนาเยาวชนตามแนวทางโครงการอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งมีข้าราชการ ครู อาจารย์ นักศึกษาและนักเรียน

ผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 5,300 คน จากสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 27 แห่ง  วิทยาลัยอาชีวะศึกษา 3 แห่ง และ ระดับมหาวิทยาลัย 1 แห่ง จากจังหวัดบุรีรัมย์  เข้าร่วมการสัมมนา

   
 

ผู้เข้าร่วมได้ร่วมกิจกรรมซึ่งนำโดยแกนนำเยาวชนจากสมาคมเวิลด์คาร์พ(ประเทศไทย)
เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและทำกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์

นายกมล ธนะนพวรรณ
ประธานสหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) พิธีกรหลัก

นางกมลทิพ พยัฆวิเชียร 
รองประธานมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) กล่าวต้อนรับ

 

นายประภาส รักษาทรัพย์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
กล่าวเปิด

นางสโรชา โอชานิกุล
ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์
กล่าวรายงาน

 

มอบโล่และใบเกียรติบัตรเพื่อแสดงความขอบคุณต่อผู้ให้การสนับสนุน

 

ดร.จอง ซิก ยง  ประธานสหพันธ์สันติภาพสากล ภูมิภาคเอเชีย
กล่าวปาฐกถาพิเศษ เกี่ยวกับคุณค่าของความบริสุทธิ์ของคนหนุ่มสาวกับเยาวชนในปัจจุบัน

 

นายแพทย์เล็ก ทวีเติมสกุล
ประธานมูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก (ประเทศไทย)
กล่าวสรุปและปิดงาน

   

นายจักริน เอี่ยมสำอางค์
ผู้อำนวยการโครงการ PURE LOVE
บรรยาย เรื่อง “คุณค่าของความรัก ชีวิต และสถาบันครอบครัว”

 

พิธีให้คำมั่นสัญญารักบริสุทธิ์

ผู้เข้าร่วมทุกคนร่วมร้องเพลง “พรุ่งนี้ต้องดีกว่า” เพื่อแสดงถึงวัฒนธรรมที่รวมเป็นหนึ่ง

 
 
 
 
 
หน้าหลัก  |  เกี่ยวกับเรา  |  กิจกรรม  |  ติดต่อเรา