องค์กรเครือข่าย
 
 
 
 
 
 
 
 

สัมมนาโครงการ “PURE LOVE รักบริสุทธิ์ หยุดปัญหา พัฒนาสังคม”มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 โครงการ PURE LOVE จัดสัมมนา PURE LOVE รักบริสุทธิ์ หยุดปัญหา พัฒนาสังคม ณ หอประชุมตะโกราย 2 อาคาร 35  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา วัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังความกตัญญูและความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ในเยาวชน ส่งเสริมคุณค่าครอบครัวที่อบอุ่นเข้มแข็ง โดยเตรียมคนหนุ่มสาวให้รักษาความบริสุทธิ์ก่อนแต่งงาน เพื่อลดปัญหาท้องในวัยเรียนและยาเสพติดของเยาวชนในปัจจุบัน สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงโดยเยาวชนรุ่นใหม่ ในการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านการพัฒนาเยาวชนตามแนวทางโครงการอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งมีข้าราชการ ครู อาจารย์ นักศึกษาและนักเรียน

ผู้เข้าร่วมโครงการมาจาก 16 สถานศึกษา ทั้งในระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา รวมจำนวน  968  คน

 

พลเอก ดร. เทอดศักดิ์  มารมย์  ประธานมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) น้อมถวายบังคม และกล่าวถวายความอาลัยต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอลุยเดช และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

 

นายกิตติ  บุญเชิด ผู้อำนวยการสำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 กล่าวต้อนรับ พลเอก ดร. เทอดศักดิ์  มารมย์  ประธานมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากลฯ กล่าวต้อนรับ
   

นายกมล  ธนะนพวรรณ ประธานสหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย)  กล่าวรายงาน

นายณรงค์  วุ่นซิ้ว  
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวเปิดงาน

 

พลเอก ดร. เทอดศักดิ์  มารมย์  ประธานมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากลฯ มอบโล่ที่ระลึกแสดงความขอบคุณให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด และมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 จังหวัดนครราชสีมา  และอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตอีสาน นครราชสีมา

 

การบรรยายหัวข้อ “คุณค่าของความรัก ชีวิต และสถาบันครอบครัว”
โดย นายจักริน  เอี่ยมสำอางค์  ผู้อำนวยการโครงการ PURE LOVE

 

ผู้ร่วมงานปฏิญาณให้คำมั่นสัญญารักบริสุทธิ์  และ ร่วมร้องเพลง “พรุ่งนี้ต้องดีกว่า”

 

ผู้ร่วมงานปฏิญาณให้คำมั่นสัญญารักบริสุทธิ์  และ ร่วมร้องเพลง “พรุ่งนี้ต้องดีกว่า”

 

 
 
หน้าหลัก  |  เกี่ยวกับเรา  |  กิจกรรม  |  ติดต่อเรา