องค์กรเครือข่าย
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานความคืบหน้าการ ดำเนินงานโคงการ
PURE LOVE รักบริสุทธิ์ หยุดปัญหา พัฒนาสังคม
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560 จัดค่ายจิตอาสาที่โรงเรียนบ้านดอนเวียนจันทร์ จังหวัดมหาสารคาม    

 


การสัมมนาแนะนำหลักสูตรคุณลักษณ์ศึกษา “สหพันธ์เยาวชนและนักศึกษานานาชาติเพื่อสันติภาพ”
Seminar for Launching of Character Education Curriculum “Youth and Students for Peace”
โรงเรียนภัทรบพิตร ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
15-17 พฤศจิกายน 2017

รายงานความคืบหน้าการ ดำเนินงานโคงการ

PURE LOVE  รักบริสุทธิ์ หยุดปัญหา พัฒนาสังคม

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

 

 
 

 

 

 

 

 
 
หน้าหลัก  |  เกี่ยวกับเรา  |  กิจกรรม  |  ติดต่อเรา