องค์กรเครือข่าย
 
 
 
 
 
 
 
 

การสัมมนาพิเศษ “ผู้นำและเจ้าของที่แท้จริงในการพัฒนาครอบครัวและชุมชนต้นแบบแห่งสันติภาพ”

ในวันที่ 14-15 กรกฎาคม2559 สหพันธ์ครอบครัวฯ ร่วมกับจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดงาน “การสัมมนาพิเศษ ผู้นำและเจ้าของที่แท้จริงในการพัฒนาครอบครัวและชุมชนต้นแบบแห่งสันติภาพ”ให้กับผู้นำภาคส่วนราชการและผู้นำชุมชน ณโรงแรมตักสิลา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวนผู้เข้าร่วม 646 คน จาก 13 อำเภอ ในจังหวัดมหาสารคาม

 
นพ. เล็ก ทวีเติมสกุล
สันติภาพโลก(ประเทศไทย) ให้เกียรติกล่าวตอนรับทุกคน
ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วม
ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ให้เกียรติกล่าวเปิด
 
 
ดร. จอง ซิก ยง ประธานสหพันธ์สันติภาพสากล ภูมิภาคเอเชีย
ให้การปาฐกถาในหัวข้อ “ คุณลักษณะของความรักที่แท้จริง”
 
   
ดร.โรเบิร์ต คิตเติล ผู้อำนวยการการศึกษา สหพันธ์สันติภาพสากล ภูมิภาคเอเชีย
ให้การบรรยายในหัวเรื่อง “ความจำเป็นของหลักการสันติภาพสากลและหลักการของระบบที่เป็นคู่”
 
ผู้เข้าร่วมสัมมนาให้ความสนใจการถาม-ตอบ คำถามในระหว่างเนื้อหาการบรรยาย
 
การบรรยายในหัวเรื่อง“หลักการแห่งการให้และการรับ และความมุ่งหมายชีวิต”
โดย นายสมยศ เกษศรีสังข์ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา สหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก (ประเทศไทย)
   

การบรรยายในหัวเรื่อง “การดำเนินโครงการครอบครัวไทย รู้ รักสามัคคีในประเทศไทย”
โดย นายกมล ธนะนพวรรณเลขาธิการ มูลนิธสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก (ประเทศไทย)

 
“การแบ่งปันประสบการณ์ของการดำเนินงานโครงการครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี ในจังหวัดกาฬสินธุ์”
โดย ดร.รณชิต พุทธลา นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
   
บรรยายกาศช่วงพักก่อนเข้าสู่การบรรยาย ชุดการแสดงการรำและขับร้องจากผู่เข้าร่วมการสัมมนา
 
ให้การบรรยายในหัวเรื่อง “การพัฒนาและการตั้งรกรากอย่างมั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของครอบครัวและชุมชนต้นแบบแห่งสันติภาพ”
โดย นพ.เล็ก ทวีเติมสกุล ประธานสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก (ประเทศไทย)
และ นางกมลทิพ พยัฆวิเชียร ประธานสมาคมสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย)

 
มอบใบเกียรติบัตร
 
 
หน้าหลัก  |  เกี่ยวกับเรา  |  กิจกรรม  |  ติดต่อเรา