องค์กรเครือข่าย
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ผ่านมา หน้า 8
งานฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ : รวมพลังครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี”แขวงหัวหมาก กรุงเทพฯ 27 กันยายน 2558
วันที่ 27 กันยายน 2558  สหพันธ์ครอบครัวฯ ร่วมกับสำนักงานเขตลาดพร้าวได้จัดงาน “ฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ: รวมพลังครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี” Interfaith Peace Families Blessing Festival 2015  ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร UCF  โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 140 ครอบครัว
อ่านเพิ่มเติม...
งานฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ : รวมพลังครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี”เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 26 กันยายน 2558
วันที่ 26กันยายน 2558  สหพันธ์ครอบครัวฯ ร่วมกับสำนักงานเขตลาดพร้าวได้จัดงาน “ฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ: รวมพลังครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี” Interfaith Peace Families Blessing Festival 2015  ณห้องประชุมใหญ่ชั้น 9สำนักงานเขตลาดพร้าว  โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 120 คน
อ่านเพิ่มเติม...
งานฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ : รวมพลังครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี”ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 24 กันยายน 2558
วันที่ 24 กันยายน 2558  สหพันธ์ครอบครัวฯ ได้จัดงาน “ฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ: รวมพลังครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี” Interfaith Peace Families Blessing Festival 2015  ณ หอประชุมโรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์  ผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลจุมจัง พร้อมเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน คู่สามีภรรยา คู่รัก คู่สมรส จำนวน 300 คน
อ่านเพิ่มเติม...
งานฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ : รวมพลังครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี” ตำบลเหล่าไฮงาม อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 10 กันยายน 2558
วันที่ 10 กันยายน 2558  สหพันธ์ครอบครัวฯ ได้จัดงาน “ฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ: รวมพลังครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี” Interfaith Peace Families Blessing Festival 2015  ณ หอประชุมตำบลเหล่าไฮงาม อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  ผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าไฮงาม พร้อมเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน คู่สามีภรรยา คู่รัก คู่สมรส ในพื้นที่จำนวน 300 ครอบครัว
อ่านเพิ่มเติม...
งานฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ : รวมพลังครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี”อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 12 กรกฎาคม 2558
วันที่ 12 กรกฎาคม 2558  สหพันธ์ครอบครัวฯ ได้จัดงาน “ฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ: รวมพลังครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี” Interfaith Peace Families Blessing Festival 2015  ณ หอประชุมอำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้บริหารองค์กรส่วนการปกครองท้องถิ่น ผู้นำชุมชน คู่สามีภรรยา คู่รัก คู่สมรส จำนวน 464 คน
อ่านเพิ่มเติม...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Page 8 of 8
8 7 6 5 4 Next
 
 
หน้าหลัก  |  เกี่ยวกับเรา  |  กิจกรรม  |  ติดต่อเรา