องค์กรเครือข่าย
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ผ่านมา หน้า 7
งานฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ : รวมพลังครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี”อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ 14 กรกฎาคม 2558
วันที่ 14 กรกฎาคม 2558  สหพันธ์ครอบครัวฯ ได้จัดงาน “ฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ: รวมพลังครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี” Interfaith Peace Families Blessing Festival 2015  ณ หอประชุมอำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์  ผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้บริหารองค์กรส่วนการปกครองท้องถิ่น ผู้นำชุมชน คู่สามีภรรยา คู่รัก คู่สมรส จำนวน 595 คน
อ่านเพิ่มเติม...
งานฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ : รวมพลังครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี”อาคารยูซีเอฟ ถนนรามคำแหง 24 กรุงเทพฯ   12 กรกฎาคม 2558
วันที่ 12 กรกฎาคม 2558  สหพันธ์ครอบครัวฯ ได้จัดงาน “ฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ: รวมพลังครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี” Interfaith Peace Families Blessing Festival 2015   ณ อาคารยูซีเอฟ ถนนรามคำแหง 24 กรุงเทพฯ  โดยมีผู้นำชุมชน  ผู้แทนครอบครัวจากเขตต่างๆ ในกรุงเทพมหานครเข้าร่วมงาน จำนวนประมาณ 200 คน
อ่านเพิ่มเติม...
งานฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ : รวมพลังครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี”อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์   8 กรกฎาคม 2558
วันที่ 8 กรกฎาคม 2558  สหพันธ์ครอบครัวฯ ได้จัดงาน “ฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ: รวมพลังครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี” Interfaith Peace Families Blessing Festival 2015  ณ หอประชุมเทศบาลอำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์  โดยผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้บริหารองค์กรส่วนการปกครองท้องถิ่น ผู้นำชุมชน คู่สามีภรรยา คู่รัก คู่สมรส จำนวน 370 คน
อ่านเพิ่มเติม...
งานฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ : รวมพลังครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี”ตำบลหนองห้าง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  6 กรกฎาคม 2558
วันที่ 6 กรกฎาคม 2558  สหพันธ์ครอบครัวฯ ได้จัดงาน “ฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ: รวมพลังครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี” Interfaith Peace Families Blessing Festival 2015  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา วัดธรรมธีราราม อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์   โดยมีผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้จำนวนประมาณ 200 คน
อ่านเพิ่มเติม...
งานฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ : รวมพลังครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี”ตำบลหนองห้าง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 5 กรกฎาคม 2558
วันที่ 5 กรกฎาคม 2558  สหพันธ์ครอบครัวฯ ได้จัดงาน “ฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ: รวมพลังครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี” Interfaith Peace Families Blessing Festival 2015 ณ ห้องประชุม โรงเรียนหนองห้างพิทยา ตำบลหนองห้าง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้บริหารองค์กรส่วนการปกครองท้องถิ่น ผู้นำชุมชน คู่สามีภรรยา คู่รัก คู่สมรส จำนวนประมาณ 500 คน
อ่านเพิ่มเติม...
งานฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ : รวมพลังครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี”อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 4 กรกฎาคม 2558
วันที่ 4 กรกฎาคม 2558  สหพันธ์ครอบครัวฯ ได้จัดงาน “ฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ: รวมพลังครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี” Interfaith Peace Families Blessing Festival 2015 ณ หอประชุมใหญ่ โรงเรียนพร้าววิทยาคม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้จำนวน 139 คน 
อ่านเพิ่มเติม...
งานฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ : รวมพลังครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี”อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 3 กรกฎาคม 2558  
วันที่ 3 กรกฎาคม 2558  สหพันธ์ครอบครัวฯ ได้จัดงาน “ฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ: รวมพลังครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี” Interfaith Peace Families Blessing Festival 2015 ณ ศาลาประชาคมปึงเถ่ากงม่า อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้จำนวน 153 คน 
อ่านเพิ่มเติม...
งานฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ : รวมพลังครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี”อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 27 มิถุนายน 2558
วันที่ 27 มิถุนายน 2558  สหพันธ์ครอบครัวฯ ได้จัดงาน “ฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ: รวมพลังครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี” Interfaith Peace Families Blessing Festival 2015  ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนนาน้อย ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน โดยมีผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้จำนวน 332 คน
อ่านเพิ่มเติม...
งานฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ : รวมพลังครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี” อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 21 มิถุนายน 2558
วันที่ 21 มิถุนายน 2558  สหพันธ์ครอบครัวฯ ได้จัดงาน “ฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ: รวมพลังครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี” Interfaith Peace Families Blessing Festival 2015  ณ ห้องประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้จำนวน 200 คน
อ่านเพิ่มเติม...
งานฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ : รวมพลังครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี” อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 26, 30 พฤษภาคม 2558
วันที่ 26,30 พฤษภาคม 2558 สหพันธ์ครอบครัวฯ ได้จัดงาน “ฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ: รวมพลังครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี” Interfaith Peace Families Blessing Festival 2015 ณ หอประชุมพระสังฆาธิการพุทธชยันตรี วัดสิมนาโก ตำบลนาโก อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
อ่านเพิ่มเติม...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Page 7 of 8
Prev 7 6 5 4 3 Next
 
 
หน้าหลัก  |  เกี่ยวกับเรา  |  กิจกรรม  |  ติดต่อเรา