องค์กรเครือข่าย
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ผ่านมา หน้า 6
งานฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ : รวมพลังครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี”อำเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 12 มิถุนายน 2558
วันที่ 12 มิถุนายน 2558  สหพันธ์ครอบครัวฯ ได้จัดงาน “ฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ: รวมพลังครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี” Interfaith Peace Families Blessing Festival 2015  ณ หอประชุมโรงเรียนหนองกี่ อำเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้จำนวน 550 ครอบครัว
อ่านเพิ่มเติม...
งานฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ : รวมพลังครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี”อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 10 มิถุนายน 2558
วันที่ 10 มิถุนายน 2558  สหพันธ์ครอบครัวฯ ได้จัดงาน “ฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ: รวมพลังครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี” Interfaith Peace Families Blessing Festival 2015  ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยมีผู้เข้าร่วมงานจำนวน 714 คน 
อ่านเพิ่มเติม...
งานฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ : รวมพลังครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี” ตำบลสลักได อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 31 พฤษภาคม 2558
วันที่ 31 พฤษภาคม 2558  สหพันธ์ครอบครัวฯ ได้จัดงาน “ฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ: รวมพลังครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี” Interfaith Peace Families Blessing Festival 2015  ณ วัดชัยประโคม ตำบลสลักได อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยมีผู้เข้าร่วมงานจำนวน 200 คน
อ่านเพิ่มเติม...
งานฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ : รวมพลังครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี” อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 30 พฤษภาคม 2558
วันที่ 30 พฤษภาคม 2558 สหพันธ์ครอบครัวฯ ได้จัดงาน “ฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ: รวมพลังครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี” Interfaith Peace Families Blessing Festival 2015 ณ โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณย์ผดุงเวทย์ ต.เหล่าใหญ่ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
อ่านเพิ่มเติม...
งานฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ : รวมพลังครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี”ห้องประชุมใหญ่ มูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก (ประเทศไทย) อาคารยูซีเอฟ ซอยรามคำแหง 24 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 17 พฤษภาคม 2558
วันที่17 พฤษภาคม 2558 สหพันธ์ครอบครัวฯ ได้จัดงาน “ฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ : รวมพลังครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี” Interfaith Peace Families Blessing Festival 2015 เนื่องในโอกาสปีที่ 21 ของวันครอบครัวสากล จากมติองค์การสหประชาชาติที่ 47/237 ประกาศให้วันที่ 15 พฤษภาคม ของทุกปีเป็น “วันครอบครัวสากล” หรือ International Day of Families ณ ห้องประชุมใหญ่ มูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก (ประเทศไทย)
อ่านเพิ่มเติม...
งานฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ : รวมพลังครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี”อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 9 พฤษภาคม 2558
วันที่ 9 พฤษภาคม 2558  มูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวฯ ได้จัดงาน “ฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ: รวมพลังครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี” Interfaith Peace Families Blessing Festival 2015 ณ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ 1,200 คน 
อ่านเพิ่มเติม...
งานฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ : รวมพลังครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี”อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 30 เมษายน 2558
วันที่30 เมษายน 2558  สหพันธ์คอบครัวฯ ได้จัดงาน “ฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ: รวมพลังครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี”ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โดย
มีผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้จำนวน 200 คน
อ่านเพิ่มเติม...
งานฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ : รวมพลังครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี”อำเภอบึงบรูพ์ จังหวัดศรีสะเกษ 26 กุมภาพันธ์ 2558
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 สหพันธ์ครอบครัวฯ ได้จัดงาน “ฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ: รวมพลังครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี”ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบึงบูรพ์ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีผู้เข้าร่วมงานจำนวน 229 คน
อ่านเพิ่มเติม...
งานฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ : รวมพลังครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี”อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 15 กุมภาพันธ์ 2558
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558  สหพันธ์ครอบครัวฯ ได้จัดงาน “ฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ: รวมพลังครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี”ณหอประชุมที่ว่าการอำเภอลอง จังหวัดแพร่ โดยมีผู้เข้าร่วมงานจำนวน 229 คน  
อ่านเพิ่มเติม...
งานฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ : รวมพลังครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี”อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 8 กุมภาพันธ์ 2558
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558 สหพันธ์ครอบครัวฯ ได้จัดงาน “ฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ: รวมพลังครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี” ณ อาคารพลานมัย สมจิตร วนิดา ศรีพลอย อนุสรณ์  โรงเรียนวัดดอนทอง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีผู้เข้าร่วมงานจำนวนกว่า 400 คน
อ่านเพิ่มเติม...
 
 
 
 
 
 
 
 
Page 6 of 8
Prev 6 5 4 3 2 Next
 
 
หน้าหลัก  |  เกี่ยวกับเรา  |  กิจกรรม  |  ติดต่อเรา