องค์กรเครือข่าย
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ผ่านมา หน้า 5
 
งานฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ : รวมพลังครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี”อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 23 มกราคม 2558
วันที่ 23 มกราคม 2558  สหพันธ์ครอบครัวฯ ได้จัดโครงการ งานฉลองรับพรมงคลสมรสนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ สันติภาพ : รวมพลังครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี” ณ ศาลาประชาคม โรงละคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ 284 คู่
อ่านเพิ่มเติม...
งานฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ : รวมพลังครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี”อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 17 มกราคม 2558
วันที่ 17 มกราคม 2558  สหพันธ์ครอบครัวฯ ได้จัดโครงการ งานฉลองรับพรมงคลสมรสนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ สันติภาพ : รวมพลังครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี” ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ 155 คู่
อ่านเพิ่มเติม...
งานฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ : รวมพลังครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี”อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 15 มกราคม 2558
วันที่ 15 มกราคม 2558   สหพันธ์ครอบครัวฯ ได้จัดโครงการ งานฉลองรับพรมงคลสมรสนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ สันติภาพ : รวมพลังครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี” ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเขาวง อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ มีจำนวน 400 ครอบครัว
อ่านเพิ่มเติม...
งานฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ : รวมพลังครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี”อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 8 มกราคม 2558
วันที่ 8 มกราคม 2558  สหพันธ์ครอบครัวฯ ได้จัดโครงการ งานฉลองรับพรมงคลสมรสนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ สันติภาพ : รวมพลังครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี” ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ 422 คน
อ่านเพิ่มเติม...
งานฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ : รวมพลังครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี” อำเภอพุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 28 ธันวาคม 2557
วันที่ 28 ธันวาคม 2557  สหพันธ์ครอบครัวฯ ได้จัดโครงการ งานฉลองรับพรมงคลสมรสนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ สันติภาพ : รวมพลังครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี”ณ หอประชุมโรงเรียนพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ 234 คู่ มาเดี่ยว 375 คน รวมทั้งหมด 843 คน
อ่านเพิ่มเติม...
งานฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ : รวมพลังครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี” อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 21 ธันวาคม 2557
วันที่ 21 ธันวาคม 2557  สหพันธ์ครอบครัวฯ ได้จัดโครงการ งานฉลองรับพรมงคลสมรสนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ สันติภาพ : รวมพลังครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี” ณ หอประชุมอำเภอเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ 780 ครอบครัว รวมจำนวน 1,159 คน
อ่านเพิ่มเติม...
งานฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ : รวมพลังครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี”อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ 13 ธันวาคม 2557
วันที่ 13 ธันวาคม 2557  สหพันธ์ครอบครัวฯ ได้จัดโครงการ งานฉลองรับพรมงคลสมรสนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ สันติภาพ : รวมพลังครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี”ณ หอประชุมอำเภอโซ่พิสัย อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัวในครั้งนี้ มีจำนวน 1,083 คน 417 คู่
อ่านเพิ่มเติม...
งานฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ : รวมพลังครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี” อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 7 ธันวาคม 2557
วันที่ 7 ธันวาคม 2557  สหพันธ์ครอบครัวฯ ได้จัดโครงการ งานฉลองรับพรมงคลสมรสนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ สันติภาพ : รวมพลังครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี”ณ หอประชุมโรงเรียน บ้านเข็กน้อย ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  มีคู่รักคู่สมรสร่วมงาน  จำนวน 210 ครอบครัว
อ่านเพิ่มเติม...
งานฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ : รวมพลังครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี”อ.เมือง จ.ชุมพร 23 พฤศจิกายน 2557
วันที่   23 พฤศจิกายน 2557 สหพันธ์ครอบครัวฯ ได้จัดโครงการ งานฉลองรับพรมงคลสมรสนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ สันติภาพ : รวมพลังครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี” ณ หอประชุมเทศบาลเมืองชุมพร  อ.เมือง จ.ชุมพร  มีคู่รัก คู่สมรส คู่สามี-ภรรยา จำนวน 119 คน
อ่านเพิ่มเติม...
งานฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ : รวมพลังครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี”กรุงเทพมหานคร 14 กันยายน 2557
วันที่  14 กันยายน 2557 สหพันธ์ครอบครัวฯ ได้จัดโครงการ งานฉลองรับพรมงคลสมรสนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ สันติภาพ : รวมพลังครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี” ณ ห้องประชุมอาคารยูซีเอฟ ถ.รามคำแหง 24 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัวในครั้งนี้ มีจำนวน 100 คู่
อ่านเพิ่มเติม...
 
 
Page 5 of 8
Prev 6 5 4 3 2 Next
 
 
หน้าหลัก  |  เกี่ยวกับเรา  |  กิจกรรม  |  ติดต่อเรา