องค์กรเครือข่าย
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ผ่านมา หน้า 4
งานฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ : รวมพลังครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี”อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30 สิงหาคม 2557
วันที่  30  สิงหาคม 2557 สหพันธ์ครอบครัวฯ ได้จัดโครงการ งานฉลองรับพรมงคลสมรสนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ สันติภาพ : รวมพลังครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี”ร่วมกับองค์การบริหาร ส่วนตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา  ผู้เข้าร่วม จำนวน 362 คน
อ่านเพิ่มเติม...
งานฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ : รวมพลังครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี”อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 6 กรกฎาคม2557
วันที่ 6  กรกฎาคม2557 สหพันธ์ครอบครัวฯ ได้จัดโครงการ งานฉลองรับพรมงคลสมรสนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ สันติภาพ : รวมพลังครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี” ่วมกับเทศบาลเมืองศรีสะเกษ  จ.ศรีสะเกษ ณ หอประชุมเกาะกลางน้ำ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ  มีคู่รักคู่สมรสร่วมงาน  519 คู่
อ่านเพิ่มเติม...
งานฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ : รวมพลังครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี” กรุงเทพมหานคร 28 มิถุนายน 2557
วันที่ 28 มิถุนายน 2557สหพันธ์ครอบครัวฯ ได้จัดโครงการ งานฉลองรับพรมงคลสมรสนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ สันติภาพ : รวมพลังครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี” ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิม พระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร มีคู่รักคู่สมรสร่วมงาน 533 คน
อ่านเพิ่มเติม...
งานฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ : รวมพลังครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี” อ.เมือง จ.สุรินทร์ 15 มิถุนายน2557
วันที่15 มิถุนายน2557 สหพันธ์ครอบครัวฯ ได้จัดโครงการ งานฉลองรับพรมงคลสมรสนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ สันติภาพ : รวมพลังครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี” ร่วมกับมูลนิธิปลั่งศรีมูลศาสตร์ ณ หอประชุมรวมฤทัยธำรง โรงเรียนสิรินธร  อ.เมือง จ.สุรินทร์  มีคู่รักคู่สมรสร่วมงาน  800 คน
อ่านเพิ่มเติม...
งานฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ : รวมพลังครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี” อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 4 พฤษภาคม 2557
วันที่ 4 พฤษภาคม 25577สหพันธ์ครอบครัวฯ ได้จัดโครงการ งานฉลองรับพรมงคลสมรสนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ สันติภาพ : รวมพลังครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี” ณ หอประชุมวิชชาอัตตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ งานนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า 500 คู่
อ่านเพิ่มเติม...
จัดอบรมสัมมนา“ครอบครัว คือ โรงเรียนแห่งความรักและสันติภาพ”ร่วมกับมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) ในเขตกรุงเทพมหานคร
สหพันธ์ครอบครัวฯ ได้จัดอบรมสัมมนาครอบครัวคือโรงเรียนแห่งความรักและสันติภาพ การสัมมนาผู้นำชุมชน เพื่อสร้างความ เข้าใจภาพรวมของโครงการ แนวคิดหลัก ในการดำเนินงาน และ รวมถึงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริม สถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง โดยเริ่มจาก คู่รัก   สามี – ภรรยา ที่เป็นครอบครัวตัวแทน ซึ่งๆได้ให้การอบรมเขตต่างๆ ใน 21 เขต นำร่อง ของกรุงเทพมหานคร  ตั้งแต่ เดือนมิถุนายน 2556 ถึง เดือนมิถุนายน 2557 รวมจำนวนกว่า 5,000 คน
อ่านเพิ่มเติม...
การอบรมที่โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม 26 ต.ค. 56 
วันที่ 26 ตุลาคม 2556 สหพันธ์ครอบครัวฯ ได้จัดอบรมผู้ปกครองที่โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม ต.สลักได อ.เมือง จ.สุรินทร์ 
อ่านเพิ่มเติม...
จัดอบรมเพื่อเสริมสร้างสัมพันธ์อันดีงามสามี-ภรรยา 19 - 21 ต.ค. 56
วันที่ 19-21 ตุลาคม 2556 สหพันธ์ครอบครัวฯ ได้จัดอบรมเพื่อส่งเสริมสร้างสัมพันธ์อันดีงามสามี - ภรรยา ณ ภูหินสวย ปากช่อง จังหัดนครราชสีมา
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมครอบครัวเพื่อสันติภาพวันอาทิตย์
วันที่ 6 ตุลาคม 2556 สหพันธ์ครอบครัวฯ ได้จัดประชุมครอบครัวขึ้น ณ อาคารยูซีเอฟ ชั้น 4 รามคำแหง 24 หัวหมาก บางกะปิ กรงเทพมหานคร
อ่านเพิ่มเติม...
จัดอบรมหนุ่มสาวเยาวชน เรื่อง “คุณค่าความรักที่แท้จริง"
วันที่ 30 กันยายน - 1 ตุลาคม 2556 สหพันธ์ครอบครัวฯ ได้จัดอบรมให้กับเยาวชนในหัวข้อ คุณค่าความรักที่แท้จริง ณ อาคารยูซีเอฟ รามคำแหง 24 หัวหมาก บางกะปิ กรงเทพมหานคร
อ่านเพิ่มเติม...
 
 
Page 4 of 8
Prev 5 4 3 2 1 Next
 
 
หน้าหลัก  |  เกี่ยวกับเรา  |  กิจกรรม  |  ติดต่อเรา