องค์กรเครือข่าย
 
 
 
 
 
 
 
 

แบ่งปันเพื่อบรรเทาทุกข์ : สถานการณ์โรคระบาด Covid-19

 

14 กรกฎาคม 2563 มูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวฯ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ ได้จัดกิจกรรม ปันสุข เพื่อลืมทุกข์ ให้กับชุมชนครอบครัวรับพร ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยภายในกิจกรรม ประกอบด้วย การสันทนาการเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีของกลุ่มครอบครัว มีวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในเรื่องการสร้างครอบครัวและชุมชนอบอุ่นเข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยเจ้าภาพงานนี้ Mr. Chang Kuei Soung ผู้แทนครอบครัวรับพรจากประเทศสิงคโปร์ให้การสนับสนุนงบประมาณ เพื่อแจกไข่ไก่ เครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแด่ชุมชนครอบครัวรับพรในพื้นที่ในสถานการณ์วิกฤต Covid-19  อีกทั้ง ยังมีกิจกรรม “การร่วมกันอ่านร่วมกันศึกษา” ในหัวข้อธรรมเนียมปฏิบัติครอบครัวรับพร โดยเน้นย้ำเพื่อสร้างชุมชนต้นแบบแห่งสันติภาพให้เกิดขึ้น การอุทิศตนการมีชีวิตอยู่เพื่อผู้อื่น การสร้างครอบครัวเล็กๆของตนให้เต็มเปี่ยมไปด้วยความรัก ความเข้าใจอันดีต่อกัน การเสียสละ แม้ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก หรือเกิดความไม่เข้าใจก็สามารถผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆ ไปได้ และภารกิจในการขยายครอบครัวต้นแบบออกไปสู่ชุมชนต้นแบบ และสังคมต้นแบบขี้น โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน  103 ครอบ ส่วนใหม่ได้แสดงความเห็นว่ามีความสุขความปิติยินดีที่ได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์และเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และอยากให้มีการจัดกิจกรรมเช่นนี้อีก รวมทั้งมีความปรารถนาที่จะร่วมบริจาค เพื่อส่งต่อกิจกรรมดีดีนี้ไปสู่ชุมชนอื่นๆ ด้วยเช่นกัน


 

 
 
 
 
 
 
 

แบ่งปันเพื่อบรรเทาทุกข์ : สถานการณ์โรคระบาด Covid-19

 
 
หน้าหลัก  |  เกี่ยวกับเรา  |  กิจกรรม  |  ติดต่อเรา