องค์กรเครือข่าย
 
 
 
 
 
 
 
 

แบ่งปันเพื่อบรรเทาทุกข์ : สถานการณ์โรคระบาด Covid-19

 

14 พฤษภาคม 2563 ทีมงานสหพันธ์ครอบครัวฯ จ.มหาสารคาม โดยอ.วีระพงค์ ขูลีลัง อ.ประภาส เขตบุรี อ.ฉวีวรรณ แสนรักษ์ พ่อธนบดี แสนรักษ์ ผศ.ดร.ฉันทิชย์ สาธิตานันนต์ ผศ.ดร สุนีย์ สาธิตานันต์ อ.ณัฏฐนันท์ พัฒนสวัสดิ์ และนายวัชรชัย เฉิดสมบูรณ์ ได้มีโอกาสมามอบไข่ไก่ จำนวน 660 แผง และมอบทุนเยียวยาเป็นกำลังใจให้กับชาวบ้าน จำนวน 500ทุน ทุนละ 500 บาท(เสาร์ที่16 จะเป็นการมอบรอบสุดท้าย)ผู้นำชุมชน ครอบครัวรับพรและชาวบ้านทั้งหมดประทับใจอย่างมากเตรียมตัวมารับใข่ไก่และรับทุนล้นศาลาวัด และมีฝนโปรยปรายมาตลอดช่วงพิธีเปิดมอบน้ำใจ จากครอบครัวรับพรประเทศสิงค์โปร์ Mr. Ong Yan Jian และการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแพง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแพง ที่มาบริการวัดไข้ เจลล้างมือ และจัดระยะห่างทางสังคม ทางสหพันธ์ครอบครัวฯ ขอขอบคุณทุกความร่วมมือ เพื่อบรรเทาทุกข์สถานการณ์โรคระบาด Covid-19 ในครั้งนี้


 

 
 
 
 

แบ่งปันเพื่อบรรเทาทุกข์ : สถานการณ์โรคระบาด Covid-19

 
 
หน้าหลัก  |  เกี่ยวกับเรา  |  กิจกรรม  |  ติดต่อเรา