องค์กรเครือข่าย
 
 
 
 
 
 
 
 

สัมมนาหลักสูตรพัฒนาผู้นำ : โครงการครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี

 

ในวันที่ 16-19 ม.ค 2563 มูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวฯ จัดสัมมนาพิเศษในหัวข้อ “HJ Leadership Training Program”  บรรยายโดยอาจารย์วรากร สำอางค์ และ อาจารย์สังคม  เนตรโสภา รองเลขาธิการมูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวฯ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อ “คุณค่าของความรักที่แท้จริง” โดย ดร.จอง ชิก ยง ประธานสหพันธ์ครอบครัวฯ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และได้รับเกียรติจาก ดร.รณชิต  พุทธลา ประธานโครงการฯ จังหวัดกาฬสินธุ์และอดีตนายอำเภอเมือง จ.กาฬสินธุ์ บรรยายเพื่อเสริมสร้างความรู้  “การเป็นผู้ประสานงานโครงการครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคีและการทำงานเพื่อขับเคลื่อนและขยายโครงการออกไปในแต่ละพื้นที่” และได้การเข้าร่วมกิจกรรม “ชอนโบหัวใจกตัญญู”  เพื่อสุขภาพจิตและกายที่ดีซึ่งกล่าวต้อนรับโดย อ.กมล  ธนะนพวรรณ เลขาธิการ มูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวฯ และ นพ.เล็ก  ทวีเติมสกุล ประธานมูลนิธิสหพันธ์ครอบครัว ได้รับเกียรติกล่าวเปิดโดย ดร.คิม อิน ชอน ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมเอชเจขอนโบ เอเชีย-แปซิฟิก ซึ่งภายในกิจกรรมมีช่วงเวลาในการชำระจิตใจและร่างกายให้บริสุทธิ์ ในวันต่อมามีการบรรยายพิเศษหัวข้อ “คุณค่าและนัยสำคัญของแผนงานชอนโบ” โดย ดร.คิม อิน ชอน ช่วงบ่ายมีกิจกรรมการรับพรนานาศาสนาพิเศษซึ่งทำให้ผู้เข้าร่วมเต็มไปด้วยความสุข ความปิติ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความมุ่งมั่นตั้งใจใหม่ที่จะร่วมกันสร้างครอบครัวที่แท้จริง ที่ปฏิบัติความรักที่แท้จริงด้วยการมีชีวิตอยู่เพื่อผู้อื่น เพื่อสังคมและเพื่อประเทศชาติโดยรวม

 

สัมมนาหลักสูตรพัฒนาผู้นำ : โครงการครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี

 
 
หน้าหลัก  |  เกี่ยวกับเรา  |  กิจกรรม  |  ติดต่อเรา