องค์กรเครือข่าย
 
 
 
 
 
 
 
 

อบรมค่ายผู้นำเยาวชนนานาชาติเพื่อสันติภาพโลก ครั้งที่ 9

วันที่ 27 ธ.ค 2562 -  2 ม.ค 2563 มูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวฯ ร่วมกับสหพันธ์เยาวชนและนักศึกษานานาชาติเพื่อสันติภาพ จัดอบรมค่ายผู้นำเยาวชนนานาชาติเพื่อสันติภาพโลก ครั้งที่ 9 ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ โดยมีผู้เข้าร่วมจากหมายประเทศ ได้แก่ เกาหลี ญี่ปุ่น  ไต้หวัน  มาเลเซีย สิงคโปร์ ฯ กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติกล่าวเปิดและบรรยาย โดย ดร.จง ชิก ยอง ประธานสหพันธ์ครอบครัวฯ เอเชีย-แปซิฟิกและ Mrs.Yoshie Sasaki Yong ร่วมบรรยายให้ความรู้และวิสัยทัศน์แก่เยาวชน ในหัวข้อ “หลักการดำเนินชีวิต” หัวข้อ “ความรักที่บริสุทธิ์ระหว่างชายและหญิง” “การมีชีวิตเพื่อผู้อื่น”  ผู้เข้าร่วมได้ทำกิจกรรมจิตอาสา ณ โรงเรียนมูลนิธิบ้านจริงใจ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กพัทยา ทำให้เยาวชนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการทำประโยขน์เพื่อสาธารณะและการขยายความรักไปสู่ชุมชน และผู้เข้าร่วมได้แสดงความสามารถในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมขแต่ละประเทศ ของแต่ละกลุ่ม และมีการแบ่งปันประสบการณ์ ความรู้สึกของผู้เข้าร่วมและเข้าสู่ช่วงพิธีปิด ผู้เข้าร่วมทั้งหมด 185 คน

 
 
 
 
 

อบรมค่ายผู้นำเยาวชนนานาชาติเพื่อสันติภาพโลก ครั้งที่ 9

 
 
หน้าหลัก  |  เกี่ยวกับเรา  |  กิจกรรม  |  ติดต่อเรา