องค์กรเครือข่าย
 
 
 
 
 
 
 
 

สัมมนาหลักสูตรพัฒนาผู้นำ : โครงการครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี

 

วันที่ 8-13 พฤษภาคม 2562 มูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก (ประเทศไทย) จัดการสัมมนาหลักสูตรพัฒนาผู้นำโครงการครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี ในหัวข้อ “ผู้นำและเจ้าของที่แท้จริงในการพัฒนาครอบครัวและชุมชนต้นแบบแห่งสันติภาพ” เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกเครือข่ายของสหพันธ์ครอบครัวฯ มีความเข้าใจต่อวิสัยทัศน์และหลักคำสอนของท่านผู้ก่อตั้งสหพันธ์ครอบครัวฯ มากยิ่งขึ้น เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในโครงการและกิจกรรมต่างๆ ในการสร้างสันติสุข ความมั่นคง และความสามัคคีทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศชาติ และโลก โดยมีผู้นำหน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชน และผู้ประสานงานสหพันธ์ครอบครัวฯ ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ บุรีรัมย์ สุรินทร์ อุบลราชธานี และกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมจำนวน 64 คน

 

สัมมนาหลักสูตรพัฒนาผู้นำ : โครงการครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี

 
 
หน้าหลัก  |  เกี่ยวกับเรา  |  กิจกรรม  |  ติดต่อเรา