องค์กรเครือข่าย
 
 
 
 
 
 
 
 

“ค่ายฝึกอบรมเด็กและเยาวชนต้นแบบสร้างตำบลเข้มแข็ง” ครั้งที่ 4

 

23-24 มิถุนายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด อำเภอดอนแรด จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ มูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก (ประเทศไทย) จัดโครงการ “ค่ายฝึกอบรมเด็กและเยาวชนต้นแบบสร้างตำบลเข้มแข็ง” ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561 ณ ศูนย์ฝึกอบรมมูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวฯ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ได้มีการบรรยาย “หลักการดำเนินชีวิตของเยาวชนคนหนุ่มสาว” โดย นายบุญทวี แก้วล่ามสัก หัวหน้าศูนย์ประสานงานมูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวฯ สาขาจังหวัดสุรินทร์ และ การบรรยายในหัวข้อ “รักบริสุทธ์กับจริยธรรมทางเพศ”  โดย นายมูนน้อย นิยมโชค หัวหน้าศูนย์ประสานงานเยาวชนรักษ์โลก ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย นายก อบต.ดอนแรด กำนันตำบลดอนแรด นักพัฒนาชุมชน  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนแรด ข้าราชการครู และเยาวชนต้นแบบ รวม 46 คน จากการประเมินผล โดยส่วนใหญ่ผู้เข้าร่วมรู้สึกขอบคุณและประทับใจมากในเนื้อหาการบรรยายและสถานที่จัดอบรมฯ ที่แวดล้อมไปด้วยขุนเขาและธรรมชาติที่สวยงาม ถือว่าการจัดครั้งนี้เป็นครั้งที่เยาวชนและทางทีมงาน อบต.ดอนแรดประทับใจที่สุด และทุกอย่างตอบโจทย์ที่ต้องการมากที่สุดกว่าทุกครั้งที่เคยจัดมา หากมีโอกาสทาง อบต.อยากจะจัดอบรม 3 วัน หรือ 7  วันให้กับเด็ก ๆ ในชุมชน เพื่อสร้างแกนนำเยาวชนที่เข้มแข็งต่อไป


 

“ค่ายฝึกอบรมเด็กและเยาวชนต้นแบบสร้างตำบลเข้มแข็ง” ครั้งที่ 4

 

 

 
 
หน้าหลัก  |  เกี่ยวกับเรา  |  กิจกรรม  |  ติดต่อเรา