องค์กรเครือข่าย
 
 
 
 
 
 
 
 

การสัมมนาพิเศษ “ผู้นำและเจ้าของที่แท้จริงในการพัฒนาครอบครัวและชุมชนต้นแบบแห่งสันติภาพ” ระดับ 2

 

 

 

อาทิ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดบุรีรัมย์ ฯ จำนวน 95 คน

 

นายกมล ธนะนพวรรณ เลขาธิการสหพันธ์ครอบครัวฯ  

ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ     

นายแพทย์เล็ก ทวีเติมสกุล ประธานสหพันธ์ครอบครัวฯ

ให้เกียรติกล่าวเปิดการอบรมฯ

   

นางเออร์ซูลา แมคแลคแลนด์ เลขาธิการ UPF Asia ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ     

นายวรากร สำอางค์
ให้การบรรยายสรุปหลักการแห่งความสามัคคี         

 

นางสังคม เนตรโสภา รองเลขาธิการ FFWPU พิธีกรและผู้ดำเนินรายการในการอบรม     

นางไพฑูรย์ เพชรนิล หัวหน้าศูนย์ประสานงานกาฬสินธุ์
บรรยายนัยสำคัญและแนวทางปฏิบัติประเพณีครอบครัวรับพร     

 

 

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์
      

 

 

 

การสัมมนาพิเศษ “ผู้นำและเจ้าของที่แท้จริงในการพัฒนาครอบครัวและชุมชนต้นแบบแห่งสันติภาพ” ระดับ 2

 
 
หน้าหลัก  |  เกี่ยวกับเรา  |  กิจกรรม  |  ติดต่อเรา