องค์กรเครือข่าย
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ"ครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี" : งานฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ

 

 

 

อำนวยพรจากผู้แทนศาสนา

 

นายสายันต์ พรรณรังสี
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสิริกาญจน์รัตน์ กล่าวเปิดงาน     

นายชูชาติ ชัยฤทธิเลิศ
ผู้อำนวยการ โครงการ “ครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี”กรุงเทพมหานคร กล่าวต้อนรับ

   

นายปรภาส รัตนชาคร กรรมการมูลนิธิสหพันธ์ครอบครัว
เพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก(ประเทศไทย)
บรรยาย “ครอบครัวคือโรงเรียนแห่งความรักและสันติภาพ

นายมนรัตน์ ปรีดีขนิษฐ์
ครอบครัวรับพรต้นแบบ พิธีกรนำสันทนาการ      

 

บรรยากาศเต็มไปด้วยความรัก

 

 

โครงการ"ครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี" : งานฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ

 
 
หน้าหลัก  |  เกี่ยวกับเรา  |  กิจกรรม  |  ติดต่อเรา