องค์กรเครือข่าย
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการสร้างชุมชนครอบครัวรับพรต้นแบบเพื่อสันติภาพ

 

โครงการสร้างชุมชนครอบครัวรับพรต้นแบบเพื่อสันติภาพ
ในวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมาได้มีการจัดประชุมครอบครัวรับพรต้นแบบขึ้นที่ ตำบลศรีสุข
และบ้านรัฐราษฏร์พัฒนา ต.ณรงค์ อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ โดยได้รับเกียรติการบรรยาย โดย อ.บุญทวี แก้วล่ามสัก
โดยมีผู้เข้าร่วมจากตำบลศรีสุข 42 คน และจากบ้านรัฐราษฎร์พัฒนา ทั้งสิ้น 12 คน เพื่อร่วมกันศึกษา
และแลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือองค์ความรู้ ในการสร้างครอบครัวให้เข้มแข็ง ส่งผลให้เกิดความรักความเข้าใจในครอบครัว
พ่อแม่ ลูก และยังช่วยเสริมสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชน


 

โครงการสร้างชุมชนครอบครัวรับพรต้นแบบเพื่อสันติภาพ

 

 

 
 
หน้าหลัก  |  เกี่ยวกับเรา  |  กิจกรรม  |  ติดต่อเรา