องค์กรเครือข่าย
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ"ครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี" : งานฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ

 

โครงการครอบครัวไทย รู้รัก สามัคคี
กิจกรรมสร้างเสริมความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัว ได้ดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง
ในวันที่ 29 ตุลาคม 2561 ได้จัดขึ้นอีกครั้ง ณ หอประชุมโรงเรียนหนองเหล็กศึกษา ตำบลหนองเหล็ก
อ.โกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยได้รับเกียรติและการสนับสนุนจาก นางไพรวัลย์ รักชาติเจริญ นายอำเภอโกสุมพิสัย
เป็นผู้กล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจากพลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานโครงการ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ มีผู้เข้าร่วมงานทั้งหมด 471 ครอบครัว
รวมทั้งสิ้น 550 คน ภายในงานนั้นเต็มไปด้วยบรรยากาศของความรัก ความอบอุ่น และความสุข


 

โครงการ"ครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี" : งานฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ

 

 

 
 
หน้าหลัก  |  เกี่ยวกับเรา  |  กิจกรรม  |  ติดต่อเรา