องค์กรเครือข่าย
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ"ครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี" : งานฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ

 

โครงการ "ครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี"
ได้จัดกิจกรรมการรณรงค์ ครอบครัว คือ โรงเรียนแห่งความรักและสันติภาพ และ งานฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพขึ้น
ในวันที่ 26 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุมอำเภอโกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ร่วมกับ องค์การบริหารตำบลหัวขวางและเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย
โดยได้รับเกียรติการกล่าวเปิดงาน โดย นางไพรวัลย์ รักชาติเจริญ นายอำเภอโกสุมพิสัย และในกิจกรรมครั้งนี้
ได้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 440 ครอบครัว ผู้ร่วมงาน ทั้งหมด 534 คน
ทางมูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวฯ จึงขอขอบพระคุณสำหรับการสนับสนุนจากทุกองค์กร และหน่วยงาน ที่สนับสนุนกิจกรรมครั้งนี้


 

โครงการ"ครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี" : งานฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ

 

 

 
 
หน้าหลัก  |  เกี่ยวกับเรา  |  กิจกรรม  |  ติดต่อเรา