องค์กรเครือข่าย
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ"ครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี" : งานฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ

 

24 มิถุนายน 2561 มูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวฯ ร่วมกับ มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล(ประเทศไทย) และกรุงเทพมหานคร ได้จัดกิจกรรมในโครงการ “ครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี” และ “งานฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ” โดยมีการบรรยายในหัวข้อ “ครอบครัวคือโรงเรียนแห่งความรักและสันติภาพ” ณ อาคารเอนกประสงค์ชุมชนหมู่บ้านพลับพลา แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติกล่าวต้อนรับโดย นายกมล ธนะนพวรรณ เลขาธิการ มูลนินิธิสหพันธ์ครอบครัวฯ และกล่าวเปิดงานโดย นางปิยาพัชร สุขสงวน เลขาชุมชนคลองพลับพลา โดยผู้เข้าร่วมได้รับการอำนวยพรจาก พระมหาชาญชัย พรมประดิษฐ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพลีลา พระอารามหลวงพุทธ ผู้แทนศาสนาพุทธ นายสุเทพ เลาะลาเมาะ ผู้อำนวยการศาสนิกสัมพันธ์ศาสนาอิสลาม ผู้แทนศาสนาอิสลาม ศจ.ดร.สุรพล บุญประถัมภ์ ผู้แทนศาสนาคริสต์ และผู้แทนประธานผู้ประกอบพิธีในช่วงเวลาที่สำคัญสำหรับการรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ โดย นายนิพนธ์ อรุณโรจน์โกศล และนางมาริโกะ คิโนชิตะ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธาน ทั้งนี้ เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ทำงานเสริมสร้างความอบอุ่นเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัวในชุมชน


 

โครงการ"ครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี" : งานฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ

 

 

 
 
หน้าหลัก  |  เกี่ยวกับเรา  |  กิจกรรม  |  ติดต่อเรา