องค์กรเครือข่าย
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ"ครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี" : งานฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ

 

21 มิถุนายน 2561 มูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวฯ ร่วมกับ เทศบาลตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดการอบรมสัมมนา “ครอบครัวคือโรงเรียนแห่งความรักและสันติภาพ” และ “งานฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.รณชิต พุทธลา นายอำเภอหนองกุงศรี วิทยากรรับเชิญกิตติมศักดิ์ และประธานโครงการ “ครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี” จังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวต้อนรับโดย พลเอก ดร. เทอดศักดิ์  มารมย์ ประธานมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) โดยมี นายกมล ธนะนพวรรณ และภรรยา เป็นประธานผู้ประกอบพิธี โดย นายญาณพล ภูคะมา นายกเทศมนตรีตำบลหนองสรวง และ Mrs. Kononchuk Ekaterina ผู้แทนสหพันธ์ครอบครัวฯ ประเทศเบลารุส – รัสเซีย ร่วมกล่าวแสดงความยินดี และปิดท้ายด้วยกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ โดย นางสังคม เนตรโสภา รองเลขาธิการมูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก (ประเทศไทย) บรรยากาศของงานสวยงามและเต็มไปด้วยความสุขและความซาบซึ้งใจของผู้เข้าร่วม ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์เป็นอย่างดี ทุกท่านมีความตั้งใจจะสร้างครอบครัวและชุมชนที่อบอุ่นเข้มแข็งให้เกิดขึ้น


 

โครงการ"ครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี" : งานฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ

 

 

 
 
หน้าหลัก  |  เกี่ยวกับเรา  |  กิจกรรม  |  ติดต่อเรา