องค์กรเครือข่าย
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ"ครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี" : งานฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ

 

20 มิถุนายน 2561 มูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวฯ ร่วมกับ มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล(ประเทศไทย) และอำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดกิจกรรมในโครงการ “ครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี” และ “งานฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ”เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ ในสังคม ที่มีสาเหตุมาจากความอ่อนแอของสถาบันครอบครัว โดยมีการบรรยายในหัวข้อ “ครอบครัวคือโรงเรียนแห่งความรักและสันติภาพ” ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร ตำบลหนองหิน อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยได้รับเกียรติกล่าวต้อนรับโดย พลเอก ดร.เทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานมูลนินิธิสหพันธ์สันติภาพสากล(ประเทศไทย) และกล่าวเปิดงานโดย นายรณชิต พุทธลา นายอำเภอหนองกุงศรี โดยผู้เข้าร่วมได้รับการอำนวยพรจากผู้แทนศาสนาพุทธ คริสต์ พราหมณ์ และผู้แทนประธานผู้ประกอบพิธีในช่วงเวลาที่สำคัญสำหรับการรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ โดย นายกมล ธนะนพวรรณ และภรรยา ได้ให้เกียรติมาเป็นประธาน โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมงานจำนวน 632 คน  ทั้งนี้ เพื่อร่วมส่งเสริมสถาบันครอบครัวในชุมชนให้เข้มแข็ง

 


 

โครงการ"ครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี" : งานฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ

 

 

 
 
หน้าหลัก  |  เกี่ยวกับเรา  |  กิจกรรม  |  ติดต่อเรา