องค์กรเครือข่าย
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ"ครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี" : งานฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ

 

13 มิถุนายน 2561 มูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวฯ และมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) ร่วมกับ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดงาน “ฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ” ในโครงการ “ครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี” ณ หอประชุมเทศบาลตำบลหนองกุงศรี โดยได้รับเกียรติจาก พล อ.ดร. เทอดศักดิ์ มารมย์ กล่าวต้อนรับ นายกมล ธนะนพวรรณ และภรรยา เป็นประธานผู้ประกอบพิธีในครั้งนี้ โดยมีผู้เข้าร่วมงานจำนวน 250 คน ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างชุมชนครอบครัวรับพรแห่งสันติสุขและสันติภาพ ขอขอบคุณครอบครัวรับพรต้นแบบ นายซามิ นาทาน และนางยุวรี เปรยะโพธิเดชะ ผู้ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

 


 

 

โครงการ"ครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี" : งานฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ

 

 

 
 
หน้าหลัก  |  เกี่ยวกับเรา  |  กิจกรรม  |  ติดต่อเรา