องค์กรเครือข่าย
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ"ครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี" : งานฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ

 

12 มิถุนายน 2561 มูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก (ประเทศไทย) ร่วมกับ จังหวัดบุรีรัมย์ จัดงาน “ฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ” ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจาน อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติกล่าวเปิดงานโดยนายวงเทพ เขมวิรัตน์ ปลัดจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวต้อนรับโดย  นายนิมิต ปัทมเจริญ นายอำเภอพุทไธสง กล่าวรายงานความเป็นมาของกิจกรรมโดย นายมานพ สถิระนาคะภูมินทร์ นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านจาน ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้นำหน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชนพร้อมคู่สมรส จำนวน 457 คน ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความอบอุ่นเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัวในชุมชน ขอขอบคุณครอบครัวรับพรต้นแบบ นายมันเฟรด ฟิ้ง นางปราณี ฟิ้ง ที่สนับสนุนกิจกรรมดีดีในครั้งนี้

 

 

 

โครงการ"ครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี" : งานฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ

 

 

 
 
หน้าหลัก  |  เกี่ยวกับเรา  |  กิจกรรม  |  ติดต่อเรา