องค์กรเครือข่าย
 
 
 
 
 
 
 
 
จัดงานฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ : รวมพลังครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี” อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 23 มกราคม 2558

ในวันที่ 23 มกราคม 2558 สหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก (ประเทศไทย) และมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดโครงการงานฉลองรับพรมงคลสมรสนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ สันติภาพ : รวมพลังครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี” ณ ศาลาประชาคม โรงละคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ 284 คู่

 
 
หน้าหลัก  |  เกี่ยวกับเรา  |  กิจกรรม  |  ติดต่อเรา