องค์กรเครือข่าย
 
 
 
 
 
 
 
 
จัดงานฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ : รวมพลังครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี”ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 24 กันยายน 2558

ในวันที่ 24 กันยายน 2558  สหพันธ์ครอบครัวฯ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลจุมจังอำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ได้จัดงาน “ฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ: รวมพลังครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี” Interfaith Peace Families Blessing Festival 2015 ณหอประชุม โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์โดยได้รับเกียรติจากนายกมล ธนะนพวรรณ เลขาธิการ มูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก(ประเทศไทย) เป็นพิธีกรดำเนินการหลักในช่วงพิธีเปิด ให้การกล่าวต้อนรับโดย พล.ต.ท. ทวีศักดิ์ ตู้จินดา รองประธานอนุกรรมาธิการปฎิรูปการบังคับใช้กฎหมาย สภาปฎิรูปแห่งชาติ กล่าวรายงานโดย นางสังคม เนตรโสภา รองเลขาธิการ มูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวฯ ให้เกียรติกล่าวเปิดงานโดย นายรณชิต พุทธลา นายอำเภอกุฉินารายณ์ กล่าวแสดงความยินดีโดย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจุมจัง และนางพนิดา ดวงจินดา อุปนายกสมาคมสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก(ประเทศไทย) โดยผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลจุมจัง พร้อมเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน คู่สามีภรรยา คู่รัก คู่สมรส จำนวน 300 คน
ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมคุณค่าของการแต่งงานและสถาบันครอบครัว อันเป็นการเสริมสร้างสันติสุข สันติภาพที่มั่นคงถาวรให้กับชุมชน สังคม และประเทศชาติโดยรวม ทั้งนี้ขอขอบคุณองค์กรภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนและความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนตำบลจุมจังขอขอบคุณโรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ที่ให้การเอื้อเฟื้อสถานที่การจัดงานฯและขอขอบคุณครอบครัวนายอธิโชค นางอังคณา เกิดช้าง ผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณการจัดงานในครั้งนี้ 

   
   
 

 

 
 
 
 
หน้าหลัก  |  เกี่ยวกับเรา  |  กิจกรรม  |  ติดต่อเรา