องค์กรเครือข่าย
 
 
 
 
 
 
 
 
จัดงานฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ : รวมพลังครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี”ตำบลเหล่าไฮงาม อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 10 กันยายน 2558

ในวันท10 กันยายน 2558  สหพันธ์ครอบครัวฯ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าไฮงาม อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ได้จัดงาน “ฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ: รวมพลังครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี” Interfaith Peace Families Blessing Festival 2015 ณหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าไฮงามโดยได้รับเกียรติจากนายกมล ธนะนพวรรณ เลขาธิการ มูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคี และสันติภาพโลก(ประเทศไทย) เป็นพิธีกรหลักดำเนินรายการ ในภาคเช้าเป็นการบรรยาย ในหัวข้อ “ครอบครัวคือโรงเรียนแห่งความรักและสันติภาพ” โดย นายพยุงศรี ดีโครต วิทยากร มูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวฯ ในช่วงพิธีเปิด ให้การกล่าวต้อนรับโดย พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล(ประเทศไทย) กล่าวรายงานโดย นางสังคม เนตรโสภา รองเลขาธิการ มูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวฯ ให้เกียรติกล่าวเปิดงานโดย นายรณชิต พุทธลา นายอำเภอกุฉินารายณ์ กล่าวแสดงความยินดีโดย นางพนิดา ดวงจินดา อุปนายกสมาคมสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก(ประเทศไทย) โดยผู้เข้าร่วมประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าไฮงาม พร้อมเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน คู่สามีภรรยา คู่รัก คู่สมรส ในพื้นที่จำนวน 300 ครอบครัว
ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมคุณค่าของการแต่งงานและสถาบันครอบครัว อันเป็นการเสริมสร้างสันติสุข สันติภาพที่มั่นคงถาวรให้กับชุมชน สังคม และประเทศชาติโดยรวม ทั้งนี้ขอขอบคุณองค์กรภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนและความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าไฮงามที่ให้การเอื้อเฟื้อสถานที่การจัดงานฯและขอขอบคุณครอบครัวนายประหยัด โลแพทย์ ผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณการจัดงานในครั้งนี้ 

 

 

 
 
 
 
หน้าหลัก  |  เกี่ยวกับเรา  |  กิจกรรม  |  ติดต่อเรา