องค์กรเครือข่าย
 
 
 
 
 
 
 
 
จัดงานฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ : รวมพลังครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี”อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 12 กรกฎาคม 2558

ในวันที่12 กรกฎาคม 2558  สหพันธ์ครอบครัวฯ ร่วมกับ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมาได้จัดงาน “ฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ: รวมพลังครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี” Interfaith Peace Families Blessing Festival 2015 ณหอประชุมเทศบาลอำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชสีมางานการรับพรในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายกมล ธนะนพวรรณ เลขาธิการ มูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก(ประเทศไทย) เป็นพิธีกรหลัก ในช่วงเช้าเป็นการบรรยายในหัวข้อ “ครอบครัวคือโรงเรียนแห่งความรักและสันติภาพ” และให้เกียรติกล่าวเปิดงานโดย นายอำนวย พงษ์นันท์นายอำเภอชุมพวง ผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้บริหารองค์กรส่วนการปกครองท้องถิ่น ผู้นำชุมชน คู่สามีภรรยา คู่รัก คู่สมรส จำนวน 464 คน
ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมคุณค่าของการแต่งงานและสถาบันครอบครัว ความรักและความซื่อสัตย์ระหว่างสามีภรรยา ความกตัญญูกตเวทีและความรักที่บริสุทธิ์ในเยาวชนคนหนุ่มสาว อันเป็นการส่งเสริมสันติสุข สันติภาพที่มั่นคงถาวรให้กับชุมชน สังคม และประเทศชาติโดยรวม ทั้งนี้ขอขอบคุณองค์กรภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนและความร่วมมือของเทศบาลอำเภอชุมพวงที่ให้การเอื้อเฟื้อสถานที่การจัดงานฯ ในครั้งนี้

 

 

 
 
 
 
หน้าหลัก  |  เกี่ยวกับเรา  |  กิจกรรม  |  ติดต่อเรา