องค์กรเครือข่าย
 
 
 
 
 
 
 
 
จัดงานฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ : รวมพลังครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี”เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 27 กันยายน 2558

ในวันที่ 27 กันยายน 2558  สหพันธ์ครอบครัวฯ ร่วมกับสำนักงานเขตลาดพร้าวได้จัดงาน “ฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ: รวมพลังครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี” Interfaith Peace Families Blessing Festival 2015 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร UCF แขวงหัวหมาก กรุงเทพฯ งานการรับพรในครั้งนี้  ได้รับเกียรติจากนายกมล ธนะนพวรรณ เลขาธิการ มูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก (ประเทศไทย) เป็นพิธีกรหลัก ให้การกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานโดย พล.ต.ท.ทวีศักดิ์ ตู้จินดา อนุกรรมาธิการพิทักษ์สถาบันพระมหากษัตริย์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และอนุกรรมการในคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ และให้เกียรติกล่าวเปิดงานโดย นางกมลทิพ พยัฆวิเชียรนายกสมาคมสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก(ประเทศไทย) โดยผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้บริหารองค์กรส่วนการปกครองท้องถิ่น ผู้นำชุมชน คู่สามีภรรยา คู่รัก คู่สมรส ผู้ปกครองสมาชิกชมรมเยาวชนคนต้นแบบ จำนวน 140 ครอบครัวทั้งนี้เพื่อส่งเสริมคุณค่าของการแต่งงานและสถาบันครอบครัว ความรักและความซื่อสัตย์ระหว่างสามีภรรยา ความกตัญญูกตเวทีและความรักที่บริสุทธิ์ในเยาวชนคนหนุ่มสาว อันเป็นการส่งเสริมสันติสุข สันติภาพที่มั่นคงถาวรให้กับชุมชน สังคม และประเทศชาติโดยรวม

   
   
 
 

 

 
 
 
 
หน้าหลัก  |  เกี่ยวกับเรา  |  กิจกรรม  |  ติดต่อเรา