องค์กรเครือข่าย
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมวันครอบครัวสากล   13 พฤษภาคม 2555

เนื่องในโอกาสที่องค์การสหประชาชาติ (UN) ได้ประกาศให้ทุกวันที่ 15 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันครอบครัวสากล ในปีนี้ มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) ร่วมกับสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก(ประเทศไทย)จัดสัมมนาในหัวข้อ “สร้างความสมดุลในหน้าที่การงานและชีวิตครอบครัว” (Ensuring Work Family Balance) ตามคำขวัญของวันครอบครัวสากลที่สหประชาชาติกำหนดขึ้นในปีนี้กิจกรรมวันครอบครัวสากลนี้ได้จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุม ที่ทำการชุมชนรุ่งมณีพัฒนา ซอยเทพลีลา 3 เขตบางกะปิ กรุงเทพฯประธานชุมชนรุ่งมณีพัฒนากล่าวต้อนรับนางสังคม เนตรโสภาเลขาธิการสหพันธ์ครอบครัวฯ กล่าวเปิดงาน นายกมล ธนะนพวรรณ รองเลขาธิการมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) กล่าวปาฐกถา ในหัวข้อ “ครอบครัวคือโรงเรียนแห่งรักและสันติภาพ”  มีกิจกรรมพันธสัญญา ครอบครัวร่วมใจโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนร่วมกันปฏิญาณคำมั่นสัญญาที่จะสร้างครอบครัวที่เข้มแข็ง ตามหลักการรักบริสุทธิ์สามีภรรยา รักเดียวใจเดียวและอบรมบุตรหลาน ให้เป็นคนดีมีจริยธรรมละเว้นการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการแต่งงานกิจกรรมครั้งนี้มีประชาชนในชุมชนเข้าร่วมทั้งสิ้น 60 คน

   
 
 
หน้าหลัก  |  เกี่ยวกับเรา  |  กิจกรรม  |  ติดต่อเรา