องค์กรเครือข่าย
 
 
 
 
 
 
 
 
การอบรมสำหรับครอบครัวรับพร 23 มีนาคม 2555 , 5 พฤษภาคม 2555

สหพันธ์ครอบครัวฯ ได้จัดการอบรมสัมมนา 3 วัน หัวข้อ” ครอบครัวคือประตูสู่สวรรค์” ให้กับสมาชิกที่ผ่านกิจกรรมฉลองการรับพรนานาศาสนาแล้ว  ที่ห้องประชุมอาคารยูซีเอฟ อ.สมยศ เกษศรีสังข์ ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา สหพันธ์ครอบครัวฯ เป็นวิทยากร ในวันที่ 23 มีนาคม 2555 มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน  70  คน   วันที่ 5 พฤษภาคม 2555 มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน  65  คน   

   
 
 
หน้าหลัก  |  เกี่ยวกับเรา  |  กิจกรรม  |  ติดต่อเรา