องค์กรเครือข่าย
 
 
 
 
 
 
 
 
การสัมมนาสำหรับทูตสันติภาพ  “สร้างโลกด้วยรักแท้”   
สหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก (ประเทศไทย) ร่วมกับมูลนิธิวัฒนธรรมและการศึกษานานาชาติ จัดสัมมนาเรื่อง “สร้างโลกด้วยรักแท้”  ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องประชุมอาคารยูซีเอฟ  อ.สมยศ เกษศรีสังข์ ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา สหพันธ์ครอบครัวฯ เป็นวิทยากรบรรยาย มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 25 คน
   
   
 
 
หน้าหลัก  |  เกี่ยวกับเรา  |  กิจกรรม  |  ติดต่อเรา