องค์กรเครือข่าย
 
 
 
 
 
 
 
 
การประชุมการประชุม Ideal Family and World Peace เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2549

การประชุมสัมมนา "Ideal Family and World Peace" จัดโดย สหพันธ์ สหพันธ์นานาชาติและศาสนาเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) สหพันธ์สันติภาพสากล ร่วมกับ สหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก (ประเทศไทย) วันที่ 24 พฤศจิกายน 2549 ณ โรงแรมเรดิสัน ถนนรัชดา กรุงเทพมหานคร

   
สหพันธ์นานาชาติและศาสนาเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) และสหพันธ์สันติภาพสากล ร่วมกับสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก (ประเทศไทย) มูลนิธิเพื่อการพัฒนาและสันติ จัดประชุม เรื่อง “ครอบครัว คุณธรรม กับสันติภาพโลก”เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2549 เวลา 09.30-12.20 น. ณ โรงแรมเรดิสัน กรุงเทพฯ
   
กล่าวถวายพระพรและอำนวยพรแก่ผู้เข้าร่วมประชุม โดย พระมหานพดล สายสุตา ผู้แทนศาสนาพุทธ บาทหลวงเจริญ นันทการ และนายสง่า ยิดนรดิน ผู้แทน ศาสนาอิสลาม และอ่านสาส์นแห่งสันติภาพ โดย โดย Rev. Betty Tatalajski ทูตสันติภาพจากประเทศสหรัญอเมริกา ขับร้องเพลงแสดงความยินดี โดย นางจรวยพร จิตรีญาติ (ทูตสันติภาพ) โดยมีนายภาษิต ศิริมาลัย เป็นพิธีกร และกล่าวปิดงานโดย รศ. ดร.ณรงค์ เทียนส่ง รองประธานสหพันธ์นานาชาติและ ศาสนาเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย)
   
มีผู้ร่วมประชุมรวม 227 คน (รวมทั้ง ทูตสันติภาพ 53 คน) โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ประดิษฐ์ เจริญไทยทวี ประธานสหพันธ์นานาชาติและศาสนาเพื่อ สันติภาพโลก (ประเทศไทย) เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม และมอบเกียรติบัตรแก่ทูตสันติภาพรวม 12 คน
   
 
 
 
หน้าหลัก  |  เกี่ยวกับเรา  |  กิจกรรม  |  ติดต่อเรา