องค์กรเครือข่าย
 
 
 
 
 
 
 
 
วีดีโอ
วิดีทัศน์แนะนำสหพันธ์ครอบครัวฯ 
และโครงการรับพรมงคลสมรสนานา
ศาสนาเพื่อสันติภาพ
  .สรุปงานฉลองรับพรฯ ปี 2012-2013 (7 ครั้ง)    วิดีทัศน์รายการครอบครัวเดียวกัน
รายงานการจัดงานรับพรมงคลสมรส
ณ หาดใหญ่
   
วิดีทัศน์แนะนำการรับพรมงคลสมรส
นานาศาสนาเพื่อสันติภาพฉบับสั้น
ภาษาอังกฤษ

  ข่าวช่อง 7นำเสนอ AEC อัตลักษณ์อาเซียนนำประชาคมเข้มแข็ง

  ประชาสัมพันธ์เตรียมงานรับพรมงคล- สมรสนานาศาสนา ณ หาดใหญ่ จ.สงขลา ในรายการพิราบคาบข่าว
   
Blessing Sultan Kudarat 

  สรุปงานรับพรมงคลสมรส อ.หาดใหญ่


  สรุปงานรับพรนานาศาสนา 8 ครั้ง
(2012-2013)

   
โครงการรณรงค์ครอบครัวคือ โรงเรียนแห่งความรักและสันติภาพ

  งานฉลองรับพรฯ จ.เชียงใหม่


  การสัมนา2วันครอบครัวรับพรนานา ศาสนาเพื่อสันติภาพ ครั้งที่ 2
   
โครงการครอบครัวคือโรงเรียนแห่ง ความรัก ชุมชนหมู่บ้านเสริมมิตร เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร  

ลงพื้นที่ชุมชนก่อนงาน

งานฉลองรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ
11 กุมภาพันธ์ 2561


  งานฉลองรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ
11 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ห้องประชุมใหญ่ มูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวฯ กรุงเทพฯ
 
 
หน้าหลัก  |  เกี่ยวกับเรา  |  กิจกรรม  |  ติดต่อเรา