องค์กรเครือข่าย
 
 
 
 
 
 
 
 
สื่อสิ่งพิมพ์
แผ่นพับสหพันธ์ครอบครัวเพื่อสามัคคีและสันติภาพโลก(ประเทศไทย)
   
วีดีโอองค์กร
1.วิดีทัศน์แนะนำสหพันธ์ครอบครัวฯ 
และโครงการรับพรมงคลสมรสนานา
ศาสนาเพื่อสันติภาพ
  2.สรุปงานฉลองรับพรฯ ปี 2012-2013 (7 ครั้ง)    3.วิดีทัศน์รายการครอบครัวเดียวกัน
รายงานการจัดงานรับพรมงคลสมรส
ณ หาดใหญ่
   
4.วิดีทัศน์แนะนำการรับพรมงคลสมรส
นานาศาสนาเพื่อสันติภาพฉบับสั้น
ภาษาอังกฤษ

  5.ข่าวช่อง 7นำเสนอ AEC อัตลักษณ์อาเซียนนำประชาคมเข้มแข็ง

  6.ประชาสัมพันธ์เตรียมงานรับพรมงคล- สมรสนานาศาสนา ณ หาดใหญ่ จ.สงขลา ในรายการพิราบคาบข่าว
   
7.Blessing Sultan Kudarat 

  8.สรุปงานรับพรมงคลสมรส อ.หาดใหญ่


  9.สรุปงานรับพรนานาศาสนา 8 ครั้ง
(2012-2013)

     
10.โครงการรณรงค์ครอบครัวคือ โรงเรียนแห่งความรักและสันติภาพ

  11.งานฉลองรับพรฯ จ.เชียงใหม่


   
 
 
หน้าหลัก  |  เกี่ยวกับเรา  |  กิจกรรม  |  ติดต่อเรา