จัดอบรมสัมมนา “ผู้นำธรรมาภิบาล จริยธรรมครอบครัว สร้างสังคมแห่งสันติสุข” จังหวัดตราด

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. มูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก (ประเทศไทย) ร่วมกับอำเภอเขาสมิงได้จัดสัมมนา ในหัวข้อ “ผู้นำธรรมาภิบาล จริยธรรมครอบครัว สร้างสังคมแห่งสันติสุข” ณ ห้องประชุมอำเภอเขาสมิง  โดยมีนายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดซึ่งได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวเปิดงาน ซึ่งมีนายจำนงค์ศักดิ์ ทิพย์เนตร ปลัดอาวุโสอำเภอเขาสมิงกล่าวรายงาน นางอุดมพร โมเตกา กล่าวต้อนรับ และให้การบรรยายพิเศษโดย ดร.รณชิต พุทธลา ประธานมูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวฯ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนราชการอำเภอเขาสมิง เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 60 คน ซึ่งผลที่เกิดขึ้นผู้เข้าร่วมได้รับความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาบทบาทความเป็นผู้นำที่มีจริยธรรมในครอบครัวซึ่งเป็นพื้นฐานในการเป็นผู้นำที่มีธรรมาภิบาลทำให้เกิดแรงบันดาลใจอย่างมากในการที่จะนำโครงการด้านครอบครัวไปขยายผลต่อในพื้นที่หรือหน่วยงานของตนเอง และในการสัมมนาครั้งนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทำให้เกิดการเรียนรู้จากซึ่งกันและกันอีกด้วย