ทีมงานมูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวฯ จังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่มอบรูปภาพแห่งความประทับใจในงานฉลองรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพที่ผ่านมา

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 ทีมงานมูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวฯ จังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่มอบรูปภาพแห่งความประทับใจในงานฉลองรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพที่ผ่านมาให้กับ นายวันใหม่ วรรณทอง นายกเทศมนตรีตำบลสระพังทอง, นายกิฬา ศรีวรขันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้มเก่า, นายประสพ คนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลสงเปลือย และ นายสมัคร บุษดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อแสดงความขอบคุณทั้ง 4 ตำบลที่เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดงานฉลองรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพโดยให้การสนับสนุนอย่างดีเยี่ยม