เข้าพบ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

วันที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. ผู้บริหารมูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก(ประเทศไทย) นำโดย นายกมล ธนะนพวรรณ เลขาธิการมูลนิธิฯ และคณะได้เข้าพบนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดปทุมธานี เพื่อนำเสนอและปรึกษาหารือแนวทางการประสานความร่วมมือในการดำเนินการโครงการ “ครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี มีจิตอาสา แทนคุณแผ่นดิน” โดยท่านเลขามูลนิธิฯ ได้รายงานกิจกรรมและแนวทางการทำงานให้กับท่านผู้ว่าฯทราบ ซึ่งท่านผู้ว่าฯได้กล่าวชื่นชมกิจกรรมของทางมูลนิธิฯเป็นสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยท่านได้ให้ประสานความร่วมมือกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทางจังหวัด เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการให้สำเร็จ ต่อไป