เข้าพบ ร.ต.ท.ภพชนก ชลานุเคราะห์ รองอธิบดีกรมการปกครอง

วันที่ 21 มกราคม 2564 นายกมล ธนะนพวรรณ เลขาธิการ มูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวฯ นายแพทย์ดำรงพันธุ์ วัฒนะโชติ ทูตสันติภาพ และนายภาษิต ศิริมาลัย รองประธานกรรมการมูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวฯ พร้อมด้วย นางสังคม เนตรโสภา รองเลขาธิการมูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวฯเข้าพบ ร.ต.ท.ภพชนก ชลานุเคราะห์ รองอธิบดีกรมการปกครอง ณ ห้องประชุมชั้น 2 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เพื่อร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ท่านรับตำแหน่งใหม่ และร่วมปรึกษาหารือการดำเนินโครงการ "ครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี" ในการจัดสัมมนาออนไลน์และดำเนินการโครงการฯ ต่อเนื่องเพื่อสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ อีกทั้งยังเป็นการให้ความรู้กับชุมชน และเสริมสร้างกำลังใจให้กับทุกคน ทุกครอบครัวที่จะร่วมฝ่าฟันสถานการณ์ความยากลำบากของการแพร่ระบาด Covid-19 และเพื่อสนับสนุนให้ครอบครัวสามารถพัฒนาสัมพันธภาพที่ดีต่อกันมากขึ้นในช่วงเวลาวิกฤตเช่นนี้