การสัมมนาออนไลน์ ครอบครัวมีสุข ในยุคโควิด-19

วันที่ 6 มีนาคม 2564 มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) ร่วมกับ มูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก (ประเทศไทย) จัดการสัมมนาออนไลน์โครงการ “ครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี มีจิตอาสา แทนคุณแผ่นดิน” หัวข้อ "ครอบครัวมีสุข ในยุคโควิด-19" ในวันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 เวลา 10.00-12.00 น. กล่าวต้อนรับโดย พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากลฯ กล่าวแนะนำโครงการโดย นพ.เล็ก ทวีเติมสกุล ประธานมูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวฯ และได้รับเกียรติกล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษโดย ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา และช่วงเสวนาพบกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คือ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์, พ.อ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา และ ดร.รณชิต พุทธลา มาร่วมกันสร้างความสุข และก้าวผ่านวิกฤติไปด้วยกัน สามารถรับชมบรรยายกาศได้จากคลิปด้านบน