งานฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2563 มูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวฯ ได้จัดกิจกรรมงานฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ ณ.หอประชุมโรงเรียนบ้านสวาย ต.สวาย อ.เมือง จ.สุรินทร์ โดย นายกมล ธนะนพวรรณ และภรรยา เลขาธิการมูลนิธิฯเป็นประธานผู้ประกอบพิธี การจัดงานในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 800 คน ทั้งสิ้น 535 ครอบครัว ทั้งที่มาเป็นคู่สามีภรรยา และเป็นตัวแทนครอบครัวมาคนเดียว รวมทั้งมีผู้ปกครองที่พาลูกหลานมาร่วมงาน เป็นบรรยากาศครอบครัวแห่งความสุข และได้ฟื้นฟูประเพณีการแต่งงานของชาวสุรินทร์เชื้อสายเขมร( มงคลจองได) ให้ลูกหลานได้เห็นคุณค่าของครอบครัวและการแต่งงานเพื่อที่ลูกหลานจะได้รักษาชีวิตที่บริสุทธิ์และสืบทอดประเพณีที่ดีงามต่อไป นอกจากนี้เรายังได้รับความร่วมมืออย่างมากของ ผู้อำนวยการโรงเรียนครู ผู้ปกครอง ผู้นำ หน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชน คณะกรรมการสหพันธ์ครอบครัวฯ สุรินทร์และทีมงานที่ทุมเทลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรม และขอขอบคุณผู้สนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ โดย Mr. Allan และ Mrs. Lee Hokanson ครอบครัวรับพรนานาชาติ