จัดกิจกรรมงานฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม ตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 มูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก ประเทศไทย จัดกิจกรรมงานฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ ในโครงการครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม ตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี ดร.รณชิต พุทธลาและภรรยา เป็นประธานผู้ประกอบพิธี มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 279 คน มาร่วมคู่ 34 คู่ มาร่วมเดี๋ยว 211 คน รวมจำนวนครอบครัว 245 ครอบครัว เป็นบรรยากาศครอบครัวแห่งความสุข ผู้เข้าร่วมได้รับแรงบันดาลใจและมีความตั้งใจที่จะสร้างให้ครอบครัวของตนเองกลายเป็นครอบครัวรับพรต้นแบบแห่งความรักและความสามัคคี