เข้าร่วมกิจกรรมกับ จังหวัดบุรีรัมย์ ณ วัดทุ่งโพธิ์ ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 มูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก (ประเทศไทย) สาขาจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมกิจกรรมกับ จังหวัดบุรีรัมย์ พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน 2565 ณ วัดทุ่งโพธิ์ ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และกล่าวถวายพระพรชัยมงคล โดยมี พระราชพิศาลสุธี เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์(ธรรยุต) เจ้าอาวาสวัดทุ่งโพธิ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนชาวบุรีรัมย์ร่วมพิธี เป็นโอกาสอันดียิ่งที่พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อมรำลึกในพระกรุณาคุณ ด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดี ถวายพระกุศล ฯ