มอบหน้ากากอนามัยและถุงมือยางเพื่อใช้ทางการแพทย์ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองบัว อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์

30 ก.ค.2564 ดร.รณชิต พุทธลา คุณนวลจันทร์ พุทธลา กรรมการมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) ผู้อำนวยการมูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวฯ สาขาจังหวัดกาฬสินธุ์ นำคณะเข้ามอบหน้ากากอนามัยและถุงมือยางเพื่อใช้ทางการแพทย์ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองบัว อ.หนองกุงศรี ภายในกิจกรรม กล่าวแนะนำทีมงานมูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวฯ โดย ดร.สังคม ศรีโคตร ปลัดเทศบาล และผู้แทนรับมอบตำบลหนองบัว โดย นายหาร อัศวภูมิ นายกทต.หนองบัวพร้อมคณะผู้บริหาร ผอ.รพ.สต. รวม 25 คน ขอขอบคุณครอบครัว คุณ Yukiko Mori ผู้สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้